Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi là ai

Địa chỉ trang web của chúng tôi là: https://ArcheroMOD.com/vi/.

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu hiển thị trong biểu mẫu bình luận, cũng như địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi user agent của trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Một chuỗi đã được ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có sử dụng nó không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có sẵn tại: https://automattic.com/privacy/. Sau khi bình luận của bạn được chấp thuận, hình ảnh hồ sơ của bạn sẽ được hiển thị cho công chúng trong bối cảnh bình luận của bạn.

Phương tiện truyền thông

Nếu bạn tải ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất dữ liệu vị trí từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Nếu bạn để lại một bình luận trên trang web của chúng tôi, bạn có thể lựa chọn lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn trong cookies. Điều này giúp thuận tiện cho bạn để bạn không phải điền lại thông tin chi tiết của mình khi bạn để lại một bình luận khác. Những cookies này sẽ kéo dài một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookies không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ được loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookies để lưu thông tin đăng nhập của bạn và lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookies đăng nhập kéo dài hai ngày, và cookies tùy chọn màn hình kéo dài một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, đăng nhập của bạn sẽ kéo dài hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, các cookies đăng nhập sẽ được loại bỏ.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trữ trong trình duyệt của bạn. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và chỉ chỉ ra ID bài viết của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó sẽ hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung được nhúng từ các trang web khác

Bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động giống như trường hợp người truy cập đã truy cập trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookies, nhúng theo dõi bên thứ ba bổ sung, và theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có một tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được đính kèm trong email đặt lại.

Chúng tôi giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu

Nếu bạn để lại một bình luận, bình luận và metadata của nó được giữ lại vô thời hạn. Điều này giúp chúng tôi nhận biết và chấp thuận bất kỳ bình luận theo dõi nào tự động thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân họ cung cấp trong hồ sơ của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào (trừ việc họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Quyền hạn của bạn đối với dữ liệu của mình

Nếu bạn có một tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại bình luận, bạn có thể yêu cầu nhận một tệp được xuất khẩu về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ lại vì mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Dữ liệu của bạn được gửi đi đâu

Bình luận của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện spam tự động.