Lời Từ Chối Dmca

ArcheroMOD.com – Chính sách DMCA

ArcheroMOD.com tuân thủ 17 U.S.C. § 512 và Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”).

Chính sách của chúng tôi là phản hồi trước mọi thông báo vi phạm và thực hiện các hành động thích hợp theo Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) và các luật về quyền sở hữu trí tuệ khác.

Nếu tài liệu của bạn được bảo vệ bản quyền đã được đăng trên ArcheroMOD.com hoặc nếu liên kết đến tài liệu của bạn được bảo vệ bản quyền được trả lại thông qua công cụ tìm kiếm của chúng tôi và bạn muốn loại bỏ tài liệu này, bạn phải cung cấp thông tin giao tiếp bằng văn bản chi tiết về các thông tin được liệt kê trong phần tiếp theo. Xin lưu ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm về thiệt hại (bao gồm cả chi phí và lệ phí luật sư) nếu bạn sai lệch thông tin được liệt kê trên trang web của chúng tôi vi phạm bản quyền của bạn. Chúng tôi đề nghị bạn đầu tiên liên hệ với một luật sư để nhận sự hỗ trợ pháp lý về vấn đề này.

Các yếu tố sau đây phải được bao gồm trong yêu cầu vi phạm bản quyền của bạn:

  • Cung cấp bằng chứng về người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu của quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm.
  • Cung cấp thông tin liên lạc đủ để chúng tôi có thể liên hệ với bạn. Bạn cũng phải bao gồm một địa chỉ email hợp lệ.
  • Bạn phải xác định chi tiết tác phẩm được bảo vệ bản quyền được cho là đã bị vi phạm và bao gồm ít nhất một từ khóa mà tài liệu xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của ArcheroMOD.COM.
  • Một tuyên bố rằng bên khiếu nại tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị phàn nàn không được ủy quyền bởi chủ sở hữu bản quyền, đại lý của nó, hoặc luật pháp.
  • Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và, dưới hình phạt của việc khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu của quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm.
  • Phải được ký bởi người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu của quyền độc quyền bị cáo buộc đang bị vi phạm.

Gửi thông báo vi phạm đến [email protected].

Vui lòng chờ từ 1-3 ngày làm việc để nhận phản hồi qua email. Lưu ý rằng việc gửi khiếu nại của bạn đến các bên khác, chẳng hạn như Nhà cung cấp dịch vụ Internet của chúng tôi, sẽ không làm tăng tốc độ yêu cầu của bạn và có thể dẫn đến phản hồi bị trễ do khiếu nại không được gửi đúng cách.

Từ chối trách nhiệm cho ArcheroMOD

Tất cả thông tin trên trang web này – https://archeromod.com/ – được công bố với niềm tin tốt và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. ArcheroMOD.com không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về sự hoàn thiện, độ tin cậy và độ chính xác của thông tin này. Mọi hành động bạn thực hiện dựa trên thông tin bạn tìm thấy trên trang web này (ArcheroMOD) hoàn toàn là rủi ro của bạn. Archero MOD Apk sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất và/hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi.

Từ trang web của chúng tôi, bạn có thể truy cập các trang web khác bằng cách theo các liên kết đến những trang web bên ngoài này. Mặc dù chúng tôi cố gắng chỉ cung cấp các liên kết đến những trang web hữu ích và đạo đức, chúng tôi không có quyền kiểm soát nội dung và bản chất của những trang web này. Những liên kết đến các trang web khác không ngụ ý việc đề xuất cho tất cả nội dung được tìm thấy trên những trang web này. Chủ sở hữu trang web và nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo và có thể xảy ra trước khi chúng tôi có cơ hội để loại bỏ một liên kết có thể đã trở nên “xấu”.

Vui lòng cũng lưu ý rằng khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, các trang web khác có thể có các chính sách bảo mật và điều khoản khác nhau mà nằm ngoài quyền kiểm soát của chúng tôi. Hãy chắc chắn kiểm tra Chính sách bảo mật của những trang web này cũng như “Điều khoản dịch vụ” của họ trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch hoặc tải lên bất kỳ thông tin nào.

Đồng ý

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với lời từ chối của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản của nó.

Thông báo – Đây là để thông báo cho bạn rằng tất cả các khách truy cập của chúng tôi và Luật DMCA. ArcheroMOD.com là một nền tảng mã nguồn mở chia sẻ apk với mục đích học hỏi và giáo dục. Nếu bạn phát hiện bất kỳ vi phạm nào của nội dung chúng tôi, chúng tôi sẵn lòng hành động ngay lập tức. Vui lòng cho chúng tôi biết thông qua phần liên hệ. Chúng tôi thu thập thông tin về trò chơi này để giúp mọi người nâng cao trải nghiệm chỉnh sửa của họ mà không tốn chi phí.